Sankt Olofs källa
offerkälla några hundra meter söder om kyrkan i Sankt Olof på Österlen. Var ett centrum för Sankt Olofskulten.

14 september 2013
Parkerar på kyrkans parkering i Sankt Olof. Strax väster om kyrkan går en grusväg ner till en gård. Vägen går till att börja med utmed kyrkogårdsmuren. Vid en korsvirkeslänga står en vägvisare som visar på en gräsgång runt gården. Där i slutet av gräsmattan i kanten av en skogsdunge ligger källan, flankerad av betesmark. I en hage går kor. I öster gränsar gården.

Källan är vackert stensatt med kallmurad gråsten. En trappa leder ner till vattnet. Längst ner är en ring med sten runt vattnet. Källan är delad i två delar, den mot skogen leder till en av nässlor dominerad öppning i skogen. Dit ger jag mig inte.

Sankt Olof syftar på Olof Haraldsson som var kung av Norge, som han kristnade med hårdhänta metoder. Han stupade 29 juli 1030 i slaget vid Stiklestad i mellersta Norge. Hans helighet visade sig genom underverk som skedde vid hans grav. Under medeltiden blev källan en vallfartsplats, man offrade pengar och mat för hälsa och välgång. Den största dagen var Olofsdagen den 29 juli. På informationsskylten står "Vi fann mitt på dagen hela brunnen uppfylld av dessa produkter, så att vattnet var ganska fett av det och dock satt folk ändå omkring brunnen och drack ur den".

På senare tid har pilgrimsvandring blivit populärt. Skåne korsas av pilgrimsleder, en passerar källan. Kyrkan är en pilgrimskyrka. En källa till i Skåne har namn efter Sankt Olof, Sankt Olofs källa i Hallaröd.

Karta