Herremannabron
är en stenvalvsbro från 1850 vid Östra Vemmenhög. Byggd i två spann i kallmursteknik. Nära bron står en runsten, som står på sin ursprungliga plats.

11 november 2019
Tar av till kyrkan i Östra Vemmenhög. Parkerar vid kyrkan, med ursprung i 1100-talet. Sedan dess har den gjorts om så bara dopfunten finns kvar. Går vägen österut till Herremannabron, som uppfördes år 1850. Det är en stenvalvsbro med två valv byggd i kallmursteknik, dvs utan murbruk. Trots det syns murbruk. Bron skadades av biltrafik, skadorna reparerades med murbruk. Här var först ett vadställe, sedan en träbro. Nu är där inget vatten alls under bron. Ån är flyttad. Man kan gå ner och studera byggtekniken i detalj. Även en senare bro är utan vatten. På denna bro kan man parkera. Vattnet flyter under den senaster bron till den stora landsvägen. Den gamla stenbron är finast. Bara gående och cyklister får använda den, fast den är en återvändsgränd.

Strax innan bron står en runsten, Östra Vemmenhögstenen. Den har en runrad med texten: "Broder reste sten denna efter Bosse, broder sin, (en) mycket god kämpe." Den lär stå på sin ursprungliga plats. En kall vind viner över landskapet. Hösten präglar träden vid byn. Går tillbaka till bilen.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.416312, 13.509482