Skånebilder - Herremannabron - Fotoalbum
11 november 2019
Kyrkan

Mot bro och runsten

Herremannabron

Söderifrån

Inre del av valv 1

Stenvalv 1

Södra sidan

Stenvalv 2

Stäv

Norra sidan

Detalj

Ån

Parkering

Mellanbron

Utmed vägen

Här parkerar man

Nya bron

Vägen mot byn

Runstenen 1

Mot kyrkan

Övre delen

Mellersta delen

Nedre delen

Runstenen 2

Runstenen 3