Ottarp
söder om Vallåkra. För drygt 200 miljoner år sedan var Skåne ökenlandskap. På en höjd kan man se och känna på öknen.

11 oktober 2014
Kör till Ottarp söder om Vallåkra och Bälteberga. Har tidigare besökt Bältebergaravinen för att se på öken. Nu är det Ottarps tur. I ravinen var det lite besvärligt, här är det lättare. Parkerar vid kyrkan.

Strax efter järnvägen väster om kyrkan är norrut en hage. En stig går upp på en höjd. Här finns ökenavlagringar. För drygt 200 miljoner år sedan var Skåne ökenlandskap. Strax innan kullens topp syns några klippor. Delvis gömda av buskage. Man kan tydligt och utan besvär se och känna på öknen.

Går tillbaka till bilen. I en hage går kor och tjurar. En tjur kommer hotfullt närmare. Ett hotfullt muller från den. Den visar och låter tydligt "Kom inte hit". Den verkar kunna utan besvär forcera staketet. Går över på andra sidan vägen. Tjuren lugnar sig.

Karta