Skånebilder - Skeingeborg - Fotoalbum
27 september 2015
Vägen dit

Parkering

Grinden

Bron

Stig

Visare

Dragfärja

Holmen

Spång

Skeingeborg

Mur

Detalj

Mur

Ingång

Insida

Mot sjön

Inne

Hål

Grillplats

Stranden

Grillplats

Plommon

Stenhög

Stenhög

Borgen utifrån

Stenhög

Mur