Skånebilder - Lillö borgruin - Fotoalbum
5 juni 2011
Vallgrav

Picknick

Parkeringen

Lillö borgruin

Tegelgrund

Minnessten

Modell

Guidning

Skotthål

Brunn

Flata stenar

Insidan

Skottglugg

Arvid

Brunn

Okänt

Kök

Utställning

Pelare

Lämnar