Lägsta punkten
i Sverige är 2.41 meter under havsytan och ligger i en skogsdunge i Kristianstad. Här finns information om platsens historia och en mätställning som visar hur högt det är till havsytan.

22 juni 2013: Sitter på Skåneexpressen 1 till Kristianstad. Bussen passerar en rondell med vattenspel. Jag går av bussen vid Sjöcronas gata och går tillbaka till rondellen med vattenspelet. Där är en väg österut skyltad "Lägsta punkten". Jag följer vägen, skyltar med "Lägsta punkten" leder mig vidare. Förbi en vändplats med en parkeringsskylt för bussar. Är det en sådan turistattraktion? Platsen är med i en bok "Trista sevärdheter" som en plats att undvika som turist. Vidare på en grusväg till en parkering. Därifrån leder en grusgång in i en skogsdunge, där Sveriges lägsta punkt är belägen.

En ställning visar hur långt ner 2.41 meter under havsytan är. En vågig plåt illustrerar havsytan. En vimpel visar vattenytan vid översvämningarna 2002, 4.56 meter över lägsta punkten. Kristianstad skyddas av vallar, hoppas de håller. På segelskärmar informeras om lägsta punkten och vattenriket. Lägsta punkten var tidigare sjöbotten. För att få mer åkermark lät man på 1860-talet valla in det som då var Nosabyviken i Hammarsjön och pumpa ut vattnet.

Jag ser mig om i skogsdungen. Några bord med bänkar står utplacerade. Borden är med kedjor fast förankrade i marken. Är de så stöldbegärliga? På en björkstam sitter en holk, med en lapp om safe6.nu. Senare slår jag upp sidan, "för män som har sex med män". Holken är en kondomholk. Lägsta punkten är en plats att träffas på. Holken är tom. På marken ligger en mossbelupen sko. Intill är en rakapparat. Det är en frodig grönska. Flädern blommar. På marken ligger mängder med snäckskal. Intill pulserar trafiken på motorvägen. Ett dike, vart rinner vattnet? Kanske för dränering?

Sätter mig vid ett av de fast förankrade borden och äter min lunch. En man kommer, tittar i kondomholken, och går igen. Ett par passerar med sin hund. En joggare försvinner bort på en stig. Inga fler turister förutom jag själv. Jag ger mig av. Tre bilar parkerar på parkeringen. Fler turister? Det får jag inte veta, jag väntar inte för att ta reda på det.

Är platsen värd utmärkelsen "Trist sevärdhet"? Nja, jag håller inte riktigt med. Platsen är kanske trist i sig, men den visar och ger en känsla av ett stycke historia och Kristianstads problem med att ligga lågt. Så nä, jag tycker det var värt ett besök för min del.

Karta