Kjugekull
söder om Bäckaskogs slott går vägen till Kjugekull. För länge sedan var Kjugekull en ö där urberget gick upp i dagen. Inlandsisen har hjälpt till med att flytta på klippblock. Populärt bland utövare av bouldering. Blåsippa vid stranden, backsippa och gullviva på fälader.

10 april 2019
Strax söder om Bäckaskogs slott går vägen till Kjugekull. Parkeringen är öde. Går vägen upp till Hembygdsgården. En karta visar olika slingor att gå. Vi väljer den blå som går bland väldiga klippblock. Populär bland utövare av bouldering. På blocken är märken av deras val av klättring. För länge sedan var Kjugekull en ö där urberget gick upp i dagen. Inlandsisen har hjälpt till med att flytta på klippblock. En man ägnar sig åt klättring. Har stora madrasser för att landa mjukt. Stigen slingrar sig fram mellan klippblocken i skogen. Försöker mig på att klättra. Helt omöjligt. Fantasifulla träd kramar stenblocken. "Jättegrytor" står det på en skylt. Går ditåt den pekar. Kommer ut på en slipad klipphäll med runda gropar i. Groparna är 70 miljoner år gamla, då klippan låg under vatten och då stenar gröpte ut groparna. Fin plats för lunch.

Kommer ut på fäladsmark. Den blå stigen ansluter till den röda, som vi fortsätter på. Passerar en kulla, en trätrappa leder upp. Kanske en gravhög eller fornborg? Flera tolkningar. Utsikten är vidsträckt åt alla håll. Nedanför är gullvivor på gång. Följer stigen förbi Karl XV dansbana. Dansade han här på klipphällen? Passerar en skylt som visar att en gång låg kustlinjen här. På sen slänt finns backsippa och gullviva. Enstaka blommar. Över betesmark, genom talldunge. Tar en tur upp på en klippa med utsikt. Stigen fortsätter över betesmark, följer ett stengärde in i bokskog ner till stranden. Fullt med blåsippor.

Vi går på fäladen ovanför trädridån på slänten mot vattnet. Viker av över fäladen. Stigen går rakt genom en domarring, på höjden ligger ytterliggare en. En kluven jättesten, fantastisk. Mittemot är en slät klippa. Några sitter där och verkar njuta. Stigen slingrar sig. Vi avviker upp för en slänt till utsiktsplatsen och stigen till Hembygdsgården. Har mött 2 x 2 personer under vandringen.

Vi har bokat rum med middag på Bäckaskogs slott. Torskrygg och ett glas sauvignon blanc från Nya Zeeland. Gott.

Karta