Skånebilder - Ivö klack - Fotoalbum
11 april 2019
Ugnsmunnarna

Parkering

Norrut

Kalkbrottet

Stigen

Stengärde

Skogen

Utsikt 1

En

Högsta punkten

Från högsta

Björkdunge

Stenvägg

Klippor

Stengärde

Stigen

Utsikt 2

Neråt

Stenblock

Kalkbrottet