Skånebilder - Höge väg - Fotoalbum
6 april 2013
Mot Höge väg

Parkerar

Alnar

Byggtid

Kubikalnar

Byggmästare

Ramp

Sidomur

Huggen sten

Hög

Sidomur

Svart sten

Bäck

Valv

Uppåt

Neråt

Minnessten

Bastion

Maltesholm

Bänk

Dalen

Bronsåldersgrav

Önneköp

Kaffe o kyckling