Skånebilder - Forsakar - Fotoalbum
28 mars 2015
Parkering

Stigen

Bäcken

Dalgången

Stigen

Innan fallet

Nedre fallet

Nedre fallet

Nedströms fallet

Detalj

Danskar

Från kanten

På kanten

Rampen

Tittar ner

Bron

Övre fallet

Nedströms

På kanten

På kanten

Från kanten

Trappan