Biskopskällaren
är en källare på Ivö i Ivösjön. Källaren är vad som återstår efter en större byggnad som ärkebiskop Andreas Sunesson tillbringade sin sista tid på 1220-talet.

31 juli 2014
På Ivö i Ivösjön fanns en större byggnad, Ivöhus, kanske uppförd redan på 1100-talet. Ärkebiskopen Andreas Sunesson bodde här under sin tid på ön på 1220-talet. Sunesson avsade sig sitt ämbete på grund av sjukdom och drog sig tillbaka hit. Troligen led han av ledgångsreumatism. Borgen, som redan fanns, blev ombyggd för ändamålet. På 1600-talet var palatset borta.

Idag återstår av denna byggnad en källare, kallas biskopskällaren. Det finns en parkering intill källaren. För att skydda källaren är ett lågt takt byggt över den. I den östra delen är en nergång. Källaren bärs upp av två pelare och valv av tegel. Den har metertjocka väggar. Små fönster släpper in ljus. Det är mörkt ändå.

Tidigare var källaren överbyggd av vagnsskjul och sägs ha använts som potatiskällare. 1927 antändes byggnaden av blixten och brann ner. Källaren var oförstörd.

Andreas Sunesson är begravd i Lunds domkyrka.

Karta