Pumphuset i Fogdarp
vid Ringsjöns södra strand från 1896. Användes för att fylla Ringsjöns vatten i ångloken på järnvägen Eslöv - Hörby.

3 juni 2012: Jag har parkerat vid Snogerödsdammens parkering, och går stigen på banvallen efter järnvägen Eslöv - Hörby. Järnvägen invigdes 1897. Då körde man med ånglok, vilket man gjorde fram till 1961. Efter det trafikerades linjen med rälsbuss fram till dess den lades ner 1967. Rälsen är borta sedan dess, och nu går eller cyklar man på banvallen. Skåneleden följer banvallen från Pinedalen söder om Ringsjön fram till Hörby. Ånglok behöver vatten, därför byggdes 1896 ett pumphus vid stationen i Fogdarp, dit jag är på väg. Ett av få kvarvarande pumphus för ånglok som finns kvar i Skåne. Ett annat finns i Vollsjö.

Banvallen börjar som en tvåhjulsväg, men övergår snart till en stig genom frodig grönska. Passerar en strand där det står en skylt "Privat område". Får man verkligen muta in ett strandområde så? Gäller inte strandskyddet här? Från snåret strömmar ljuv fågelsång. Tyvärr är jag tondöv, och kommer aldrig ihåg vilka fåglar det är. Med sången i öronen, mycket bättre än påfundet att lyssna på konstgjorda ljud, går jag stigen fram.

Snart är jag vid Fogdarps gamla station med pumphuset. En skylt informerar kort om järnvägen och pumphuset. Vattnet pumpades upp från Ringsjön till en tank högst upp i huset. Vattnet fylldes på i loket med ett rör. Ser man in genom fönsterna ser man gamla fotografier från förr. En järnvägskarta med de järnvägar som en gång fanns i Skåne. Inte mycket kvar av järnvägarna som en gång fanns. Vad som finns kvar här är stationshuset, det står Fogdarp på fasaden. Antagligen en privatbostad. Del av perrongen finns också. Sitter ner en stund vid bordet invid pumphuset och hämtar mig inför tillbakavandringen till bilen.

Om man inte vill göra vandringen på den banvallen så finns det en väg till husen här.

Karta

Skåneleden Rolsberga - Hörby