Klintaskogen
naturreservat vid Östra Ringsjöns sydvästra strand, med promenadstigar, strandklint, rest av stenbrott, vacker bokskog.

6 maj 2012: Kör vägen från Snogeröd mot Höör. Vid Klinta kryddor & grönt går en grusväg österut. Kör in och följer den till en parkering. Går sedan på vägen norrut till reservatet där en skylt informerar. Intill där skylten står är resterna av ett stenbrott från runt 1900. Man bröt röd och vit sandsten. Vitsipporna är på slutet, gulplistern är på gång att blomma. En bra stig går genom den grönt skira skogen. Stigen delar sig, jag väljer den som följer kanten av strandklinten. Klinten var förr strandkanten, sjön sänktes 1883. Några träd klamrar sig desperat kvar på branten. Bakom träden skymtar Ringsjön. Ramslöken är i knopp, gulsippan lyser fortfarande gul. Vid resterna av en linbastu går en stig går ner till sjökanten. Följer den. Vitskråp har gått i frö. Följer klinten en kort sträcka söderut, på ett ställe syns sandstenen. Återvänder till stigen genom den vårgröna bokskogen. Kommer fram till norra änden, där en stig går tillbaka utmed åkerkanten. Men jag går vägen till Ringsjö Wärdshus. Bakom mig syns Klintaskogen bortom fälten. Värdshuset serverar ett lax-och sillbord. Men jag blir sugen på en entrecote med ramslöksbea, det är ju ramslökstider. Smakar bra. Går sedan åter till Klintaskogen, följer stigen utmed fälten, rapsen har börjat blomma. Går genom vacker lövskog. Längre in i skogen är en grandunge. Ormbunkarna vecklar ut sig. Skogsbingeln håller också den på att gå i blom.

Eftersom jag är nära Klinta kryddor & grönt kör jag dit. Slår mig ner med en kaffe och morotskaka. Jag har med en bild på en katt i växthuset som jag tog 2003. Jag är nyfiken på om katten fortfarande lever, frågar ägarinnan, tyvärr är katten död. Men hennes kompis, som jag får träffa, lever än. Ägarinnan verkar bli glad över att få kortet.

Länkar:
Klinta kryddor & grönt
Ringsjö Wärdshus

Karta