Hjularöds slott
vid Harlösa är ett romantiskt medeltidsliknande slott byggt 1894-97 efter fransk förlaga.

21 juli 2012: Norr om Harlösa, på sluttningen mot Vombsänkan, ligger Hjularöds slott. Ett märkligt slott. Ett slott som ger en medeltida känsla, trots att det är byggt på 1890-talet. Förklaringen är att förlagan är en medeltida borg utanför Paris. Kör vägen upp längs Harlösabäckens dalgång, som är väl värt ett besök den också. Utifrån sett sticker tinnar och torn upp. Slottet är privat, man bedriver jordbruk, men parken är öppen. Gränsen går vid vallgraven. Vid grinden informerar en skylt. Slottet är en fantasieggande syn, rött tegel, stort torn, tinnar, och omges av en vallgrav. Det är bara riddare och prinsessan som saknas. I parken står stora stenar som utsmyckning. Bakom slottet ligger en vit byggnad med intressant tillkomst, Kavaljersbyggnaden. Den byggdes 1914 inför ett tilltänkt besök av den ryske tsaren till Baltiska utställningen 1914. Det blev krig och tsaren kom inte, byggnaden finns kvar. Fortsätter runt slottet. I vallgraven spelar en liten fontän.

Exteriören till SVT:s julkalender 1996, Mysteriet på Greveholm, spelades in på Hjularöds slott.

Länkar:
Hjularöds slott
Mysteriet på Greveholm

Karta