Gullarps ödekyrkogård
väster om Eslöv. Kyrkan revs på 1880-talet när en ny kyrka byggdes i Trollenäs. På kyrkogården är flera av gravstenarna bevarade, några från medeltiden.

13/3 2011: Strax öster om Trollenäs slott, utmed landsvägen till Eslöv, ligger Gullarp. Bakom bullervallen mot vägen ligger Gullarps ödekyrkogård i en träddunge. Ett högt kors markerar platsen där Gullarps medeltida kyrka låg. Den revs när Trollenäs kyrka byggdes på 1880-talet. Material togs från den rivna kyrkan. En tom informationsskylt informerar ingenting. Det finns ett antal gravstenar. En liten sten med litet kors. Små halvmånformade med knappt synliga symboler. Längs västra sidan ligger ett antal flata gravstenar med kors på. Flera är nog medeltida. På en förhöjning står en mer modern gravsten, med sirlig något otydlig inskription, som jag stavar mig igenom som:

Här hvilar
Prostinnan
Märta Lovisa Öberg
Född i Öfraby 23 Juni 1787
Gift med Kunglig Hofpredikanten
H. Öberg d. 3 Dec 1828
död Gullarp d. 18 Nov 1846
Fadren var prosten B. Dorsin(?) i Öfraby
och
Modren A.B. Sundius(?).
Joh. 11 Cap. 25 v.    Sv. Ps. B. 108. v.6.

Några frågetecken blev det. Kastanjens knopp väntar på våren.

En låg mur löper längs vallen mot vägen. 18 februari 1710 stod ett litet slag här, en dansk styrka gömde sig bakom kyrkogårdsmuren och tillfogade svenskarna förluster. Men det var kanske inte dagens mur. Svenskarna tog revanch tio dagar senare i det avgörande slaget vid Helsingborg. Lämnar platsen intill en hästhage intill vad som kanske varit prästgården.

Fortsätter min vandring på Trollestigen

Karta