Magle våtmark
i Hässleholm med anlagda reningdammar, strövområde för människor och fågelrikt.

5/4 2010: Hälsar på släkten i Hässleholm. Stannar till vid Magle våtmark. Anlagda reningsdammar med fågelliv, invid Södra Kringelvägen där det finns en parkering. Mellan dammarna är strövstigar. Eftersom det är reningsdammar är det inte lämpligt att fiska, det är också fiskeförbud. I det sydöstra hörnet är en enkel parkering och grillplats. En sothöna simmar i en damm. Går upp på utsiktsplattformen, ser genom kikaren och studerar fågellivet. Svanar, gäss av olika sorter. En knipa glider förbi. Vet inte mycket om fåglar, får slå upp i min fågelbok. Det är nog ett skrakpar som passerar. Även människor rör på sig. Joggar, cyklar, promenerar. En stor rovfågel seglar över dammarna, kanske en fiskgjus? En flicka gör mig sällskap, en stund senare kommer hennes mor och hund. Trevligt med sällskap. Går upp på kullen bakom fågelplattformen. Stora fågelholkar är uppsatta på träden. I väster är en sumpskog. En stig leder till ett gömsle. Sätter mig en stund därinne. Inte mycket att gömma sig för just nu. I den södra delen går Skåneleden och en ridstig. Hästar, med ryttarinnor, galopperar förbi. Jag travar till bilen.

Karta

Sumpigt