Törringelund
är ett lövskogsområde i odlingslandskapet norr om Arrie, med gamla träd, på våren med rik flora. I norra delen är en restaurang och dansbana.

12 april 2014
Törringelund är ett dansställe med lunchrestaurang på vardagar. Det ligger vackert i kanten av en lövskogsdunge. Jag har aldrig varit där, dans är inte min specialitet. Nu när jag ändå passerar en morgon så kör jag in. Parkeringen är tom och grinden in till restaurang och dansbanan är stängd. I skogen går strövstigar. Följer en på måfå. Våren är långt kommen. Lövsprickningen är på gång, det gliser grönt. Marken är täckt av vitsippor och gulsippor. Några träd väntar med löven.

Senare samma dag passerar jag åter på vägen hem. Det står en turnebuss vid grindarna, som nu är öppna. Det ska bli dans ikväll. Följer en stig motsols. Änder och gäss protesterar när jag går förbi en damm. Tar stigen som går i utkanten av dungen. På åkern utanför blommar redan enstaka rapsplantor. Stigen ringlar sig mellan mattor med vitsippor. Går över en höjd, mellan trädgrenarna syns vägen mot Arrie. En trädstam blockerar stigen, som också används av hästar. Kraftiga grenar bildar tak över stigen. Efter en lätt promenad på cirka två kilometer är jag åter vid bilen.

Karta