Skånebilder - Stenbocksvallar - Fotoalbum
9 september 2007
Stigen

Vass

Kusten

Tegelvik

Gravhög

Vallen söderut

Stranden

Skans

Sjöbobadet

Stenpir