Skånebilder - Stenbocksvallar - Fotoalbum
20 februari 2011
Parkering

Skans

Skans

Skans

Per-Albin fort

Mot havet

Gravhög

Vinkelgenomgång

Vallen 1

Bastion

Rastbord

Stora stenen

Vallen 2

Vallen 3

Gravhög

Stenpiren

Från stenpiren

Sjöbobadet

Isbrott

Fikaplats