Skånebilder - Stenbocksvallar - Fotoalbum
20 februari 2011
Parkering

Skans

Skans

Skans

Per-Albin fort

Mot havet

Gravhög

Vinkelgenomgång

Vallen 1

Bastion

Rastbord

Stora stenen

Vallen 2

Vallen 3

Gravhög

Stenpiren

Från stenpiren

Sjöbobadet

Isbrott

Fikaplats

9 september 2007
Stigen

Vass

Kusten

Tegelvik

Gravhög

Vallen söderut

Stranden

Skans

Sjöbobadet

Stenpir