Skånebilder - Limhamns kalkbrott - Fotoalbum
1 oktober 2016
Utställning

Vägen ner

Vägg

Brottet

Norrut

Konstverk

Dammen

Vagn

Graffiti

Österut

Stäpp

Stäpp

Byggnad

Öppning

Grafitti

Kalkvägg

Clematis

Utsikt

Översikt

Översikt

Översikt