Alkärret
litet naturreservat strax norr om Lomma. Där finns olika sorters miljöer. Alskog på fuktig mark, med öppet vatten och igenväxta våtmarker.

11 mars 2017: Alblommor
Kör norrut från Lomma mot Bjärred. Förbi dammarna på vänster sida. Strax efter är en infart till en campingplats. I början är en liten parkering. Går vägen ner mot campingen.

Alkärret är efter cirka 50 meter. Lite öppet vatten, det mesta är igenväxt med vass. Här växer mycket al. De blommar nu. Därför ett besök nu. Hanhängen, de små honblommorna och gamla kottar samsas. Går norrut utmed kärrets västra sida. Dungar, små ängar, öppet vatten, vass. En del björk har tagits bort. Finns ingen stig, man får hitta sin egen väg. På ett träde hänger en växt. Några fina grästuvor. Än har inte växtligheten kommit igång. Iris börjar titta upp. Sälgens kissar på väg att brista.

Lämnar kärret och går ut på den tångfyllda stranden. Dukar upp för kaffe. En häst galopperar i vattenbrynet. Solen skiner. Havet glittrar. Turning Torso skymtar i söder. Strandskata? Flyr när hästen närmar sig. En fin vårdag. Går söderut på stranden. Viker upp på vägen vid campingen. Ett kort besök i den södra delen av kärret. Mer vatten och svårframkomligare.

Karta