Öveds kyrka
en liten vitkalkad tornlös kyrka, byggd 1759-61.

25 juli 2014
En liten vitkalkad tornlös kyrka, byggd 1759-61. Med Hans Ramel som byggherre. Byggd som slottskyrka till Övedskloster. En utpräglad rokokokyrka. Vägen upp till kyrkan kantas av en lindalle. Är egentligen på en annan utflykt, dörren till kyrkan är öppen. Ut flöder orgelmusik. Framme vid koret sitten en man och spelar. "Jag försöker få bort ringrosten inför ett bröllop". Bra akustik. Kyrkorummet är dekorerat med små änglar. Ett avskalat rum. Över altaret är en annorlunda altaruppsats, en förgylld sol, från 1757. Orgeln är byggd 1806. På ena väggen är ett epitafium i marmor över Hans Ramel och hans fru. I kyrkan finns en herrskapsläktare. I gravkoret under vilar Hans Ramel med maka. Dit ner kommer man inte.

Karta