Listarum
på Österlen, bland nerlagda stenbrott. Kanske man kan hitta fossil från Ordovicium för 450 miljoner år sedan.

22 mars 2015
I kalkstenen lär det kanske finns upp till tio meter långa fossil av ordoceratiter, en bläckfisk som levde under Ordovicium för cirka 450 miljoner år sedan. Då var havet 30-40 meter djupt här. Har ingen förväntan av att hitta ett sådant fossil när vi går ur bilen på parkering till Listarumsåsens naturreservat utmed vägen mellan Smedstorp och Sankt Olof.

Följer Gårdlösaleden österut. En stätta leder in i en hage. Mellan två stengärden in i skogen. Mycket vårlök som är på väg att slå ut. Där ligger ruinen av en kalkugn. På den växer blåsippor, de är inte riktigt utslagna än. På bro övern en å, förbi en rastplats och på en åsrygg ovanför en damm. Kommer ut på en gräsväg, efter en kort sträcka är en stätta in i en hage. En skylt upplyser om att därinne är ett nerlagt kalkstensbrott. Kalkstenen bröts och forslades till Ignaberga för att bli cement.

Ett stort brott och ett litet mindre. Tar lunch vid det mindre. I det stora brottet stupar det brant. Letar efter fossil i bland stenarna på en avsats. På ena sidan kan man med lite besvär ta sig ner. Kasar bland lösa stenar. Letar efter fossil i dem. Hittar inget. Det är vackert där nere. I den östra delen är en nerskuren gång med rester av en smalspårig järnväg där stenen transporterades ut. Går upp och fortsätter gräsvägen söderut till ett mindre stenbrott, Kalvahagens stenbrott.

Inte så mycket, några högar, en vattensamling och en vägg. Går tillbaka till stora stenbrottet för att hitta till ett annat kalkstensbrott, följer resterna av den smalspåriga järnvägen österut. Rälsen ligger kvar. Tvärstopp vid ett hus. Vill inte korsa tomten, går tillbaka, korsar en hage, kliver över ett stängsel ut på ett fält. Genar över fältet fram till dammarna norr om huset. Dammarna är rester av ett kalkstensbrott. Stenskärvor täcker stränderna. Letar åter efter fossil, vänder och vrider på stenbitarna. Kanske? I vilket fall, tanken svindlar att det kan finnas resterna av djur som levde i havet Här för 450 miljoner år sedan. Går tillbaka, Kaffe vid kalkugnen.

Karta