Skånebilder - Listarum - Fotoalbum
22 mars 2015
Parkering

Stätta

Stengärden

Murgröna

Vårlök

Blåsippa

Kalkugn

Ån

Bron över ån

Åsrygg

Stättan in

Stora brottet

Brant vägg

Avsatsen

Stora brottet

Nedgången

Nere

Stora brottet

Lilla brottet

Lunch

Kalvahagen

Stenbitar

Järnvägen

Kliver

Fältet

Stenbrottet

Stenbrottet

Stenbrottet