Landskapsaboratoriet
i den södra delen av Snogeholms strövområrde. Olika trädslag för att studera hur de påverkas och växer beroende på omgivningen.

26 mars 2017
Kommer norrifrån förbi Snogeholms slott. Strax efter i den södra delen av Snogeholms strövområrde är ett landskapslaboratorium. Ställer bilen på parkeringen. Intill ligger timmerupplag. Man har troligen gallrat i skogarna. Tavlor upplyser om planteringarna som gjordes på 1990-talet. Olika trädslag för att studera hur de påverkas och växer beroende på omgivningen.

I skyn seglar storkar. Vi följer gröna markeringar moturs. Ingen stig. Grenar från gallring. Knöligt att gå. Knoppar är på väg att brista. Lärk växer på några ställen. Vi vill se blommorna. Inga hitills. Ett par följer den gula leden genom strövområdet. Annars är det folktomt.

Efter ett tag är det bättre att gå. Finns skyltar med vad som finns. Lövskog och granskog. En inhägnad lärkplanteringar. Ingen blomning här heller. Vidare. Ser lärkträd som står i solen en bit från leden. Några blommor är på väg att slå ut! Dagen är räddad.

Genom granskog. En ensam murkla. På en äng blommar hästhov. Skrämmer två gäss i en vattensamling. Fortsatt genom olika trädplanteringar. Tillbaka vid parkeringen. Blev till slut en fin runda. Inte så lång, men ändå.

Kör till Blentarp och äter god middag på byakrogen. Ett gäng med motorcyklister gör oss sällskap.

Karta