Jungfrukällan
vid Sankt Olof på Österlen. Framsprungen på platsen där en jungfru dödades av en avvisad riddare.

14 september 2013
Från Sankt Olofs källa, strax söder om kyrkan i Sankt Olof, är en stig in i skogen. Vid stigens början står en handskriven skylt "Jungfrukällan 275m följ vita käpparna" och informationsskylt. Källan sprang upp på platsen där en jungfru blev mördad av en avvisad riddare. Stigen är märkt med vit markeringar på käppar.

Man får hålla ögonen öppna, råkar där stigen delar sig följa en stig som är markerad som pilgrimsled. Vita käppstigen följer i kanten till en beteshage. Kommer ut på en skogsväg, ser inga markeringar. Jag sprider ut mig, vänster, rakt fram in i skogen, till höger på vägen. Där är en vattensamling i ett kärr. Men inget som liknar en källa.

Får syn på en svag stig som går norrut strax efter där jag kom ut på vägen. Spanar in, där borta är en vit käpp! Följer den stigen och där ligger källan, "Källan" står det på en trädbit fastspikat på trädet intill. På sluttningen ner till kärret. Förr låg en förstenad orm runt källan. Riddarens straff blev att han förstenades till en orm. En passerande präst befriade honom slutligen från förbannelsen och riddarens själ fick frid. Nu finns en stenrand runt den lilla källan. Gör den sällskap med min lunch. Tillbaka hittar jag, även utan vit käpp.

Karta