Jätteleden
vid Simrishamn. Jätteleden passerar tre fornminnen från olika tider: Pittjestenen är en rest sten från järnåldern, Stenstuan en gånggrift från stenåldern och Kvejsahöj som är en gravhög från bronsåldern.

24 juni 2020
Kör väg 11 mot Simrishamn. Tar norrut i rondellen, där vägen svänger höger går en väg till vänster. Efter vägen mot Gröstorp ska det finnas möjlighet att parkera på vägens södra sida vid en utfylld våtmark. På beskrivningen står det "framtida parkering". Vår bekant är redan på plats. En bom spärrar tillgången till parkeringen. Finns plats för två bilar framför bommen. Konstigt med en led, men utan parkering.

Några tiotal meter västerut går en markväg av gräs norrut. Det är en led förbi tre stycken fornminnen från olika tider. Pittjestenen är en rest sten från järnåldern, Stenstuan en gånggrift från stenåldern och Kvejsahöj som är en gravhög från bronsåldern. Vid stigen mot Pittjestenen och Stenstuan är en större informationsskylt och pilar. Följer stigen i åkerkanten till Pittjeststenen. Stenen står ute i ett vetefält med inslag av blåklint. En stig går genom fältet ut till stenen, som en gång av restes av idag okänd anledning. Ett stenblock av granit som har ställts upp i en grop med packad småsten. Daterad till senare delen av järnåldern (150-1050 e.Kr.). En sägen säger att en jätte vilar här i landskapet och stenen är hans fallos.

Går tillbaka till stigen som går genom vetefält till Stenstuan, en gånggrift från yngre stenåldern från cirka 3300 f.Kr. Skall vare jättens hjärta. En gravkammare med väggar av stenblock och takstenar som rasat in. En lång fem meter lång gång i öster är ingången till gravkammaren. På en sten ska det finnas skålgropar, men den hittar vi inte. Graven är ganska illa åtgången. I norr syns nästa fornminne, Kvejsahöj, en hög bronsåldersgrav.

För att komma dit får man gå tillbaka och följa åkerkanten. Ut till högen är en stig genom sädesfältet. Högen symboliserar jättens huvud. Gravhögen byggdes för 3500 år sedan. Vi går upp på den sju meter höga högen. Får en fin utsikt över landskapet. Uppe på krönet är en grop, under andra världskriget placerades en kulspruta på toppen. Sitter ner och äter lunch. Varmt och soligt. Går tillbaka till bilarna.

Kör till Tobisvik och äter glass hos "Otto mitt i prick". Går till stranden för att snabbt dopp för att svalka ner oss innan hemfärd. Många på stranden men inga i vattnet. Förklaringen är algblomning. Kör hem utan dopp.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.548394, 14.313791