Humlarödshus fälad
är ett artrikt naturreservat på Romeleåsen. Bland annat kor, ekar, orkidéer samsas på fäladen, med utsikt över Vombsänkan.

6 juni 2014
Kör över Romeleåsen till Dörröd och Romeleåsens golfklubb. Parkerar där. Härifrån kan man gå någon kilometer till Humlarödshus fälad. Vid fäladen finns plats för att ställa en bil, men här har man gott om plats och får en fin promenad på Skåneleden fram till fäladen. Över en stätta, upp på en backe med gammal fälad och skog. Uppe på en kulle har man utsikt norrut.

Jag gick här 2003 och såg då en nattviol på fäladen. Dagens mål är att på fäladen söka efter nattviol mer noggrant. Leden går i kanten av skogen intill golfbanan. Över en stätta, sedan utmed ett stängsel. Över en stätta och man är på fäladen.

Det första man ser är nattviol. En till, en till och en till. Andra orkidéer. Dessutom smörblom, tistel, ängsskallra, darrgräs. Tar lunch i skuggan av ett träd.

Går vidare över fäladen, knöligt och en del vattensjukt. Fler nattvioler och orkidéer. I södra änden mot grusvägen är en flock kor. Från grusvägen är utsikt österut. Går vägen till västra delen. Där finns det en liten parkeringsficka.

Undersöker västra delen av fäladen. Tuvigt och vattensjukt. Nattviol och andra orkidéer. Fullbordar fäladsvarvet.

Går tillbaka mot bilen. Kaffe med kaka på kullen med utsikt.

Karta