Hörte ruin
under tid var det populärt att ha en ruin på sina marker, hade man ingen så byggde man en. 1907 byggde godsherren på Dybäcks slott den ruin som står vid Hörte.

31 december 2019
Kör västerut mot Hörte. Strax innan hamnen står en ruin på södra sidan av vägen mot havet. Svänger över vägen in på en parkering som är nära ruinen. Under tid var det populärt att ha en ruin på sina marker, hade man ingen så byggde man en. 1907 byggde godsherren Albrecht Baltzar Wallis på Dybäcks slott den ruin som står här. Man ville ha en fasad av ruin från sin utsikt. Här ligger den fint mot havet. Inte helt hus utan bara en gavel som är byggd av gråsten och tegel. En dörr och ett fönster. Höga träd med murgröna ramar in gaveln. En slipprig stig leder ner till stranden. Avstår från den idag. Framför ruinen går vägen och cykelbana.

Karta
GPS: WGS84 decimal (lat, lon) 55.385766, 13.552827