Skånebilder - Hallsbergs stenar - Fotoalbum
29 juni 2018
Parkering

Hallsbergs gård

Markvägen

Örtagårdsminnet

Örtagårdsminnet

Bibelsten

Örtagårdsminnet

Lots hustru

Lots hustru

Erik den helige

Erik den helige

Erik den helige

1 och 2 i stenröse

3 i stenröse

Bäcksten

Andaktsstund

Andaktsstund

Stamtavla

Möllehuset

Sten med karta

Lusthuset

Kvarnrest

Rosor

Karlssons hörna