Skånebilder - Hallsbergs stenar - Fotoalbum
29 juni 2018
Parkering

Hallsbergs gård

Markvägen

Örtagårdsminnet

Örtagårdsminnet

Bibelsten

Örtagårdsminnet

Lots hustru

Lots hustru

Erik den helige

Erik den helige

Erik den helige

1 och 2 i stenröse

3 i stenröse

Bäcksten

Andaktsstund

Andaktsstund

Stamtavla

Möllehuset

Sten med karta

Lusthuset

Kvarnrest

Rosor

Karlssons hörna

26 april 2009
Hallsbergs gård

Vägvisare

Vägen

Gula huset

Kvarnrest

1825

Saligt huvud

Örtagårds minne

Sinnebild

Lunch

Korna

Ansikte

Närbild