Fyleverken
är en nerlagd sandtäkt i Fyledalen. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Vattenfyllda täkter. Dramatiska formationer.

24 september 2020
Har stämt möte med bekanta vid platsen där Fylverken hade sina byggnader. Maskiner håller på att göra vallar mot parkeringen. EN halv timme försenade kommer mina bekanta. Frågar arbetarna vad de gör. Det är så många som bränner och dumpar bilar på platsen, så de vallar in den. Först gjordes det med stora stenar, men det fick man inte. Skulle vara med material från platsen. Så stenarna fick tas bort och vallarna görs nu om med sanden. Vill man verkligen så kan man nog gräva bort dem.

Det är igenvuxet vid sjön närmast parkeringen. Vi går vägen norrut. Efter några hundra meter är en stig till höger. Stigen leder till den norra delen av täkten. Som vanligt fin vy över den södra sjön. På den östra sidan syns svarta ränder, troligen av kol. Barn klättrar på branterna. En havsörn seglar högt upp. Går ner till den norra sjön. Äter matsäcken. Går ner till badplatsen. I en liten vik är något vitt, går dit, det visar sog vara sand. En vacker omgivning. Återvänder till bilarna. Man har avslutat arbetet med vallarna. Två kvinnor kommer med hund, de bor i Eriksdal. Mycket buskörning på vägarna här. Det hade varit mycket bättre med stenvallen tycker de, den var fin.

29 maj 2020: Norra sjön
Vårt mål var orkidéer i Svartskylle naturreservat, men där var fullt med kor och tjur. Det är inte långt till det nedlagda sandtaget i Fyledalen. Så vi kör dit istället. Förra gången parkerade vi där Fyleverkets byggnader låg och gick runt den södra sjön. Denna gång parkerar vi närmre det norra vattnet, en ficka för några bilar. Stenar blockerar inkörsel till sandtaget. En stig går upp till stäppen mellan sjöarna. Där blommar en del gullvivor och lupiner. Slår ut vår filt på sanden med utsikt över södra sjön. Vi har en knappt tinad paj med oss. Den har inte tinat helt, ställer den i solen. Fortfarande något isig när vi äter den, men den svalkar i värmen. Andra besökare går ner till norra sjön. Vi har inte gått på kullarna norr om sjön, bör vara fin utsikt därifrån. En knappt synlig stig går upp genom gräset väster om sjön. Det blir oländigt och en brant sluttning, vi går därför ner till ett fält och följer kanten av det. Kommer till en markväg som vi går upp till toppen. Därifrån är en vidsträckt vy över sandtaget. Ser lite exotiskt ut. Ett sällskap med häst och hund syns där nere, hunden badar. De lämnar, ett gäng ungdomar kommer. De badar också. Det är vackert. Vi går tillbaka samma väg, upptäcker en orkidé.

5 juni 2017: Södra sjön
Kör vägen mellan Sjöbo och Tomelilla. Tar av ner i Fyledalen mot Eriksdal. Gör ett besök vid Vitabäckskällan. Kör vidare på vägen mot Röddinge. Efter en kort sträcka ligger det nerlagda Fyleverkens sandtäkt. Lades i malpåse 2008. Finns inga byggnader kvar. Ställer bilen på planen verket låg, söder om vägen. Går över vägen till täkten. Sandtäkten är vattenfylld. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Det ska också finnas spår av en tsunami orsakad av en asteroid som slog ner på jorden för 145 miljoner år sedan.

Försöker följa den södra sidan. Men det blir oländigt. Går på vägen istället. Efter några hundra meter är en stig till höger. Stigen leder till den norra delen av täkten.

Stäpplandskap. Går nog att bada på sina ställen. Letar fossiler. Hittar inget. Lupiner blommar. I öster den stora vattenfyllda täkten. I väster en mindre vattenfylld täkt. Branta sidor. I norr dramatiska formationer. En svart rand, kanske kol? Går stigen tillbaka på norra sidan mellan vatten och branten.

Halvvägs är en stig snett upp. Går upp. Fin utsikt över täkten och de dramatiska formationerna på slänten ner mot vattnet. Högst upp ligger en ödegård. Igenväxt, förfallen. Går stigen ner igen. En katt smiter över stigen. Sluter rundan.

Går över landsvägen till en mindre sandtäkt. Letar fossiler, hittar inga. Inte så troligt heller, finns nog inga här i sanden. Men man ska ha hittat fossiler av växter i omgivningen, även hajtänder. Konstiga ljud från en damm. Kan inte placera vad det är. Troligen en fågel. Högt upp cirklar en fågel, trolig kungsörn. Kör till Sjöbo gästis och äter lunch.

Karta