Fyleverken
är en nerlagd sandtäkt i Fyledalen. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Vattenfyllda täkter. Dramatiska formationer.

5 juni 2017
Kör vägen mellan Sjöbo och Tomelilla. Tar av ner i Fyledalen mot Eriksdal. Gör ett besök vid Vitabäckskällan. Kör vidare på vägen mot Röddinge. Efter en kort sträcka ligger det nerlagda Fyleverkens sandtäkt. Lades i malpåse 2008. Finns inga byggnader kvar. Ställer bilen på planen verket låg, söder om vägen. Går över vägen till täkten. Sandtäkten är vattenfylld. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Det ska också finnas spår av en tsunami orsakad av en asteroid som slog ner på jorden för 145 miljoner år sedan.

Försöker följa den södra sidan. Men det blir oländigt. Går på vägen istället. Efter några hundra meter är en stig till höger. Stigen leder till den norra delen av täkten.

Stäpplandskap. Går nog att bada på sina ställen. Letar fossiler. Hittar inget. Lupiner blommar. I öster den stora vattenfyllda täkten. I väster en mindre vattenfylld täkt. Branta sidor. I norr dramatiska formationer. En svart rand, kanske kol? Går stigen tillbaka på norra sidan mellan vatten och branten.

Halvvägs är en stig snett upp. Går upp. Fin utsikt över täkten och de dramatiska formationerna på slänten ner mot vattnet. Högst upp ligger en ödegård. Igenväxt, förfallen. Går stigen ner igen. En katt smiter över stigen. Sluter rundan.

Går över landsvägen till en mindre sandtäkt. Letar fossiler, hittar inga. Inte så troligt heller, finns nog inga här i sanden. Men man ska ha hittat fossiler av växter i omgivningen, även hajtänder. Konstiga ljud från en damm. Kan inte placera vad det är. Troligen en fågel. Högt upp cirklar en fågel, trolig kungsörn. Kör till Sjöbo gästis och äter lunch.

Karta