Bäckhalladalen
naturreservat nordväst Simrishamn. Sandsten med böljeslag, dammar, betade hällmarker, nedlagt stenbrott.

12 september 2015
Kör i Tobisvik södra del in på en smal väg västerut till en parkering. Norr om parkeringen är ett nerlagt stenbrott. Rester av lastningsbryggor. På kanten av stenbrottet, bakom husresterna, är böljeslagsmärken. För 500 miljoner år sedan var detta kustnära havsbotten. Vågorna skapade vågmönster i sanden. Dessa täcktes av sand som sköljdes ut från land och förstenades.

Tar steniga stigen ner brottet. Branta väggar. Ett hjärta format av sten. Går upp och rundar stenbrottet. I dess västra del är också böljeslagsmärken. Plockar björnbär. Kommer åter till stigen från parkeringen. Strax västerut är en stig söderut och stätta till hällar med böljeslagsmärken. I öster syns havet. Äter lunch på klippkanten mot böljeslagsmärkena.

Återvänder till stigen i dalgången. Axveronika blommar. Kaprifol blommar. Klippa kantar stigen. Däruppe är det färgglatt. Förbi öppen plats med parkering. Genom skog. Lämnar stigen. Över en stätta till en fälad. Mycket björnbärssnår. På hedmark till en markväg. Över en stätta till stigen igen.

Genom skog. En stig går uppför en sluttning till markvägen. Kliver över ett stängsel ut på blommande ljunghed. På höjden är ett fort som gjorts om till utsiktsplats. Fikar med utsikt över ljung och hav. Återvänder till stigen. Förbi en damm. Kommer fram till stigen till parkeringen.

26 juli 2011: Strax nordväst om Simrishamn är en avtagsväg in mot Bäckhalladalen, den övergår till en smal grusväg och slutar vid en parkeringsplats. Följer stigen genom skogen, Till höger ligger ett nedlagt stenbrott, men vi tar till vänster in på en knappt synlig stig. Kliver över en stätta till ett område med sandstenshällar. Sandstenen bildades för 500 miljoner år sedan då här var hav, vågrörelserna bildade då ett mönster, böljeslag. Böljeslagen är tydligt synliga. Intill löper en skarp kant i klippan. Stora kantiga stenar ligger utspridda. Vegetationen har fått fäste i skrevor. Vatten rinner mellan frodiga vattenhål. Vid horisonten skymtar Bornholm.

Återvänder för att besöka det nedlagda stenbrottet. Passerar en vattensamling, lövgrodor lär spela här under parningstiden. Går förbi förfallna våg- och lastningsplatser. Går upp på norra kanten av stenbrottet, även här är böljeslag. Vågtopparna är vackert gröna. Kommer upp och kan se ut över stenbrottet. Därnere har någon gjort en stenlabyrint. Går ner på en stenig stig. En ensam ljungtuva välkomnar där nere. Går en runda utmed kanten för närstudier. Hittar inga fossiler, kanske inte finns här. Området är större, men resten får vara till en annan gång.

Karta