Ängakåsen
gravfält söder om Kivik, med en skeppssättning, en stor (Penninggraven) och flera mindre stensättningar samt två hustomtningar.

4 januari 2014
På min Skåneledsvandring 2002 mellan Vik och Kivik besökte jag som hastigast Ängakåsen och tänkt att göra ett återbesök för att se hela den lite annorlunda fornlämningen i beteshagen öster om vägen mellan Kiviksgraven och Kiviks musteri. Det finns ingen parkeringsplats, ställer bilen vid en markväg. En vinkelgenomgång leder in till hagen.

Därinne är en 60 meter lång skeppssättning. I mitten bildar två stenar en tvärgående rad mellan skeppssidorna. I öster på andra sidan av en damm ligger en rund stensättning, 23 meter i diameter. I mitten är en mindre stensättning på vilken det står en rest sten. Den är spräckt tre delar, någon fick för sig på 1920-talet att använda den i en brokonstruktion. Intill markvägen är två mindre runda stensättningar. Söder om skeppssättningen är vad som enligt informationsskylten kallas hustomtningar. Rektangulära områden avgränsade av låga grus- och stenvallar. Har antagligen var hus här. Dessutom finns ett antal mer eller mindra synliga gravar. En del av gravarna är daterade till yngre bronsåldern (1100-500 f.Kr.).

Solen sänker sig. Avslutar med att följa markvägen ner till havet. Därnere är en liten hamn. Kåse betyder just hamn. På stenarna ute i vattnet stå en man och fiskar.

Karta