Skånebilder - Bältebergaravinen - Fotoalbum
6 november 2011
Parkering

Dammen

Grinden

Ek

Markvägen

Benved

Vid målet

Bron

Vid bron

Blockerat

Stigen upp

Ravinen

Ravinen

Eken

Ravinen

Vid bäcken

Brant upp

Lunch

Utsikt

Mot betesmarken

Råån

Återvänder

Vattensamling