Ålabodarna - Fortuna
en kustvandring på stranden nedanför branter. Tillbaka på stig uppe på krönet mot branten.

8 mars 2015
Vid backen ner till Ålabodarna, om man kommer från Glumslöv, är en parkering. Intill parkeringen är en gånggrift i en åker. Nyligen plomberad på grund av rasrisk. Beundrar utsikten från toppen av den.

Gånggriften ligger intill branten ner till Öresund. På krönet mot stranden går en stig, Havsleden. Den har jag gått några gånger. Man ser branten sträcka kusten norrut. Går ner på stranden nedanför. Stenig strand. Framkomlig ändå. På flera ställen har det nyligen rasat.

Nakenbad står det skriver på ett fort från andra världskriget. Inte inbjudande idag. I havet står en man och fiskar. Kan precis fortet torrskodd. Svanar simmar i havet. Uppe på stigen syns många som är ute och promenerar i det vackra vädret.

Fortuna närmar sig. I strandkanten är vattenslipade tegelstenar. Äter lunch med stora betongblock som ryggstöd. Blocken är antagligen som strandskydd för en damm. På en stenpir sitter skarvar. Ett huvudskelett med vassa tänder.

Går fram till Fortuna. Vänder tillbaka. Går upp på krönet innan vattensamlingen. Den har nog varit en lertäkt till ett av de många tegelbruk som funnits här. Tar stigen på krönet tillbaka till Ålabodarna. Möter vandrare med jättepackningar och cyklister.

Karta