Skånebilder - Vä kyrkoruin - Fotoalbum
17 augusti 2020
Infarten

Från väster

Norra sidan

Tegelgavel

Från öster

Kolonn

Koret

Fönstervalv

Fält utanför

Södra utsidan

Södra ingången

Gravhäll

Nordväst

Södra insidan

Gavelkant

Östra delen

Västerut

Långhuset

Insidan

Norra insidan

Norra ingången

Röda huset