Med T4 i Wien
Efter andra världskrigets slut genomfördes hjälpaktioner för att lindra nöden efter kriget. Våren 1946 genomfördes transporter, 'Swedish relief to Austria', av förnödenheter från trängregementet T4 i Hässleholm till svenska barnbespisningar i Wien.

Under andra världskrigets slutskede genomfördes den omtalade räddningsaktionen med de vita bussarma. Efter krigets slut genomfördes andra hjälpaktioner för att lindra nöden efter kriget. I april 1946 genomfördes en transport, "Swedish relief to Austria", av förnödenheter från trängregementet T4 i Hässleholm till den svenska barnbespisningen i Wien i vilken min far, som då var furir, deltog i. Utdelningen av mat skedde i Rädda barnens regi. Min far avled för många år sedan, och på den tiden var jag inte så intresserad av att fråga honom. Det är för sent att fråga nu. Jag hittade senare i ett fotoalbum text och bilder från resan. Text och bilder har jag så som de finns i albumet, "Sida 1" till "Sida 7" i menyn. Där finns en karta över "Färdvägen".

Texten är skriven av transportens chef och publicerad i tidningen Snapphanen, "Tidning för Kungl. Skånska Trängkåren" årgång 4 nummer 1 (år 1950). Rubriken på artikeln är "Med svensk militärkonvoj till Wien". Rubriksidan och några bilder finns inte i min fars album, de har jag fått från annan källa. Finns under "Första sidan". Jag har ett nummer av tidningen Snapphanen, utdrag finns under "Snapphanen" i menyn, men det är tyvärr inte det nummer som innehåller artikeln.

Från resan skickade han några vykort till min mor. Från utresan, Wien och hemresan. Dessa finns under "Vykort" i menyn.

Kvar finns också hans pass och permit "Military entry permit".

Kahlenberg är en kulle utanför Wien med utsikt över staden och Donau. Där bjöds detachementet på kaffe och underhållning på ett hotell enligt ett vykort och ett foto i albumet. Jag var där maj 2019 för att se utsikten.

Rubrikerna till bilderna är tagna från min fars album.

Jag har gett bilderna till ett museum som skulle göra en utställning om transporterna. Kommer tyvärr inte ihåg vilket museum. Kanske det var armemuséet i Strängnäs, eller ....

Alla bilder är privata och får ej användas utan speciellt tillstånd.