Skånebilder - Hammarmölledamm - Fotoalbum
24 april 2011
Hovdala slott

Wendels stuga

Mjölmöllan

Kraftstation

Hovdalaån

Betongtub

Stig

Hammarmölledamm

Faller

Nedströms

Nerifrån

Spegelblank

Dammvallen

Stigen

Andra änden

Stenigt

Klippblock

Gångbron

Stilla å

Vitsippor

Sagovackert

Promenerar

Dammen

Bäcken

Dammvy

Åter dammvallen