Skånebilder - Finja kyrka - Fotoalbum
15 maj 2012
Finja kyrka

Interiör

Ljusbärare

Gravsten

Gravsten

Epitafiet

Altartavlan

Predikstolen

Dopfunt

Absiden

Triumfbågen

Norra väggen

Valvet

Ärkebiskop

Nedre norra

Bågen

Från hållplatsen