Skånebilder - Munkarp

Munkarp är en by mellan Stockamöllan och Höör. Vid byn finns rester av rullstensåsar, Munkarps jär, som utgör ett litet naturreservat i två delar. Åsarna är resterna av rullstensåsar som skapades under den senaste istiden. På åsarna dominerar lövskogen.

Som på många andra platser i slutet av 1800-talet revs den medeltida kyrkan för att man skulle bygga en större helgedom. På ödekykogården finns grundmurarna kvar av den gamla kyrkan.

Strax utanför byn, norr om vägen mot Höör, ligger naturreservatet Munkarps fälad. Vid fäladen finns en liten parkeringsplats med informationsskylt. En markerad stig leder genom reservatet. Den södra delen domineras av betesmarker med enbuskar. I norr är två rullstensåsar med en markerad åsgrop mellan dem. Från den södra åsen har man en fin utsikt över fäladen i söder.

Parkering

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009