Skånebilder - Stanstorpsgraven - Fotoalbum
21 aug 2010
Brottets bana??

Landsvägen

Stigen

Stenbrott I

Stenbrott II

Massgrav

Stenbrott III

Hunden

Stenbrott IV

Stenbrott V

Borrhål

Stenar

Varthän?

Stenhög

Vasstak

Stig

Rastplats

Damm

Höörs mölla

Höörsån