Skånebilder - Karl XI:s stenar - Fotoalbum
31 augusti 2013
Uppgrävt

Grinden

Gång

M

R

O

S

Stenröse

Ring

Stängsel

Hugget

Lunch

Bokstav

Kryss

Kulturhuset