Krankesjön
sjö med rikt fågelliv två mil öster om Lund. Fågeltorn vid Silvåkra och Stensoffa. Vid Silvåkratornet är en spång till ett gömsle i vasskanten. Skåneleden har ett vindskydd vid Silvåkratornet.

16 februari 2014: Krankesjön runt, 10 km.
Krankesjön är en välkänd fågelsjö. Långt innan sjön, redan utanför Lund, syns vråkar och glador. Parkerar vid fågeltornet vid Silvåkra. Går söderut på det som var banvallen mellan Torna Hällestad och Harlösa. Markeringar visar Krankesjön runt, men de ska man inte följa för en vandring runt sjön. Man ska också göra det en dag när militären inte övar. Spanar efter en stig vid en upphöjd kulle och ett kalhygge. Ser ingen, avvaktar och passerar förbi Silvåkra stationshus. Fler glador över fälten. Tar höger där banvallen, som också är Skåneleden, passerar grusvägen. Sedan direkt höger in på en skogsväg, mellan några hus, "Båtvägen".

Möter ett par med hund. Frågar dem efter stigen till fågeltornet Almentornet. Om man följer Båtvägen kommer man till sjön, men där spärrar stormfällda träd vägen. Istället vänster i korsningen efter ett krön, följer kanten av en äng, till vänster i hörnet av den. Stigen fortsätter genom granskog, några träd ligger över stigen. I kanten av ett kalhygge, på sluttningen skymtar Silvåkragården, ser fin ut. Riktig herrgårdsbyggnad. På en sönderkörd skogsväg genom gles björkskog fram till skogsvägen och ängarna vid Almentornet. En gångrist leder in på strandängarna. Vad är det för en anordning? En vattenho med pump? Kon puffar på pumpen och det kommer vatten? Almentornet ligger i kanten av en skogsdunge. Går upp och spanar över sjön. Där står redan fler som spanar. En fågel spanar efter fisk.

Vandrar vidare på skogsväg, mycket skog har fallit sedan jag var här senast. Genar på en gräsväg genom risig sumpskog, ut på grusvägen till ängarna vid västra delen av sjön. De röjdes som 50-års present till kungen. Idag syns en glada, några svanar och änder. Äter lunch vid borden med tallbuskage som dåligt skydd mot en kylig vind. Ett torn står bland buskarna "avsett enbart för jakt". Inte för fågelskådning alltså.

Går vidare på en bandvagnsväg utmed sjön. I norr ligger Revinge kvarn. Kryssar bland bandlarvsspår och vatten dit. Holländare byggd på 1850-talet. Har renoverats för några år sedan. Återvänder över fälten där bandvagnarnas larvfötter har gjort sina spår. Detta är övningsfält för pansarregementet i Revinge. Går över bron över Ålabäcken, som avvattnar sjön till Kävlingeån. Bron tål 30 ton, känns säkert att passera. På fältet står ett ensamt färgglatt träd.

Vid utflödet är en båtplats. Kylig vind rör upp sjön. Issörja skvalpar mot stranden. En gräsväg går utmed trädridån som döljer sjökanten. Där en väg ner till en öppning till sjön korsar övas hundar. Vägen fortsätter förbi Lottagården. Därefter följer en kort sträcka på en grusväg, innan man går ner till en båtplats med bänkar och bord. Sedan stig genom skog, kantas av hasselhängen och humlekottar. Kommer fram till rampen ut till Ekobas Krankesjön med sitt gömsle. Går ut till gömslet, fåglarna har vintersemester. Intill rampen är Skåneledens vindskydd. Nyligen har någon haft eld i eldstaden. Rundan är sluten. Kaffe och kaka innan hemfärd.

19 november 2012: Silvåkratornet.
En vacker måndag, dessutom är jag ledig. Tar mitt 500 mm zoom och kör till Vombs ängar. Djurlivet består av de kor som går fritt på fälten och vägarna intill ängarna. Vid fågeltornet sitter en man och äter lunch, jag gör honom sällskap med min lunch. En trevlig pratstund. Några fåglar syns inte till, kör därför vidare till Silvåkratornet vid Krankesjön. Strax norr om byn Silvåkra, går grusvägen till parkeringen vid tornet. Ute i vattnet står en stor mängd gäss.

Jag går ut till gömslet. I vasskanten simmar sothöns. Inget ont om sothöns, jag gillar dem, men jag hoppas på något mer spektakulärt. Ibland sitter det skarvar i buskarna i sjön, idag är de tomma. Över vassruggarna i södra kanten dansar några älvor. Solen sänker sig mot horisonten, det blir ett förskräckligt liv på gässen. På en gång lyfter allihop och försvinner söderut. Sjön ligger nu öde och tyst. Solen försvinner, och jag försvinner hemåt.

14 juni 2009: Silvåkratornet.
Strax norr om Silvåkra vid östra Krankesjön är en vägvisare: Fågeltorn. En grusväg går ner till en parkeringsplats. Fågeltornet ligger bland träden vid sjökanten. Jag går upp i tornet, där två män med tubkikare redan är på plats. Det är vass långt ut i sjön. Norrut syns ett gömsle. Det blåser kraftigt, det är inte mycket som är ute och flyger. Går ner igen och bort till Skåneledens vindskydd. Taket är nerkladdat. I samma glänta är ett skydd med grill. Ut till gömslet är en spång genom vassen. På spången står män med tubkikare och kameror med stora objektiv riktade mot en rovfågel. Det rasslar när kamerorna snabbt tar ett tiotal bilder. Någon blir nog bra. Går in i gömslet, kanske en fågel kommer nära nog för min kamera. Kommer ingen. Fortsätter norrut på stigen genom skogen. Murkna båtbryggor lockar inte att gå ut på. Genom björkskog. Passerar båthamnen.Kommer till slut ut på en grusväg. Svärdsliljor blommar. En vinbergssnäcka korsar vägen. Långsamt tar jag några bilder. Någon blir nog bra. Dags att vända. En man står tålmodigt med kameran mot ett rödstjärtsbo.

10 april 2009: Almentornet och Sjötorpsängar.
Kör till Stensoffa vid södra Krankesjön. Ställer bilen på fältet mittemot nerfarten till den ekologiska stationen. Går på fältet ner mot Stensoffa ekologiska station. Det finns även en parkering vid stationen, dit en smal grusväg går. Följer hänvisningarna till fågeltornet Almen. Det är en lätt vandring på skogsväg förbi bitvis tät skog. Tornet ligger i kanten av en hage. Där finns redan några personer. Jag lyfter kikaren och tror mig se grågäss, svanar, en sothöna, och båtar. De andra lämnar tornet, de verkar besvikna. Jag går också ner, fler anländer med stora fågelkikare över axeln. Följer en markering 'K-sjön runt' in på en gräsväg. Kommer ut på grusvägen till strandängarna vid västra delen av sjön. Jag kommer fram till en plats med rastbord och bänk. Jag ställer mig och ser genom kikaren mot ängarna och sjön. Grågäss. Bakom mig är ett område markerat 'Fornminne'. Det här är ett militärt övningsfält, fornminnet är nog rätt sönderkört. Gissar på en stenåldersboplats, men det syns inget. I närheten är en liten damm. Jag frågar en man som kommer gående med fiskespö och hund vad det är. 'Fiskedamm'. 'Den lilla plutten!?'. 'Det lär finnas fisk i den, men jag har aldrig fått någon'. Om fornminnet vet han inget. Här är också en parkering. Jag går på grusvägen tillbaka till Stensoffa och bilen.

Karta - Krankesjön
Karta

Björkstig

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009