Vombsjön nordost
om Vombsjön, gå på stig på nedlagd järnväg, nedanför en slänt med vacker lövskog. På en sandstrand fram till en badplats.

4 oktober 2019
På norra sidan av vägen norr om Vombsjön där skogen börjar i väster är en parkeringsficka. Förra gången skällde någon på oss att så parkerar vi inte här. Vi hade ställt bilen längs med vägen, inte som man skulle vinkelrätt mot vägen. Har aldrig sett någon parkera så annars. Så jag ställer mig längs vägen, som jag brukar. På andra sidan av vägen är en stig genom skogen ner till banvallen efter järnvägen till Sjöbo. Går ner på en öppning vid sjökanten. Det är mycket vass i övrigt och en del sten att ta sig över. Sedan fin sand. Det är kanelbullens dag, kanelbullar är inköpta på Evas hembageri i Södra Sandby. Kaffe med kanelbulle i solskenet. Går sedan vidare österut på banvallen. Mycket humle. Här och var öppningar mot sjön. Till slut kommer man till den långa fina sandstranden med badplats. Ute i vattnet syns några fåglar. På stranden många musselskal. Man skulle kunnat bada, har inga badkläder och vattnet på sina ställen grönt. Solen skiner, men sakta seglar moln in från söder. På stranden mot söder är mängder med gäss. Vill inte störa dem, studerar dem genom kikaren från en sandbank, och vänder sedan tillbaka. Molnen tätnar, badkänslan är borta. Promenerar åter på banvallen. Ingen som protesterat mot min parkering.

25 oktober 2008
Parkerar vid Övedskloster. Försöker gå grusvägen förbi slottet för att komma ner till Vombsjön, hejdas av 'Arbetsplats. Obehöriga äga ej tilträde.'. Försöker göra en kringgående rörelse genom skogsdungen. Ett staket hindrar mig och ett rådjur. Nästa försök är att runda slottet via landsvägen mot Sjöbo. Tar efter slottet till höger på hagmark utmed slottsparken, och hamnar på en körväg som tar mig till sjön. Utmed körvägen växer en ek, ett evighetsträd. Vid sjön är en stig som verkar gå på en gammal banvall. Har det varit järnväg här? Jag går först på stranden, till dess vegetationen tvingar mig upp på banvallen och stigen. Jag följer den norrut mellan sjön och höstskog. Till höger träder en sluttning med vackert höstmålad bokskog fram. Där sluttningen upphör går en stig upp. Den slutar efter ett tiotal meter vid landsvägen. En stig går uppe på sluttningen inne i skogen, vart den går får jag undersöka en annag gång. En islandshäst kommer upp från banvallen. Ryttarinnan kan bekräfta att det gått en järnväg här, Landskrona - Kävlinge - Örftofta - Harlösa - Sjöbo. Jag går ner till sjökanten, sätter mig på en död trädstam, beundrar ett gräs, spanar efter fågel, dricker kaffe. Hösten glöder från träden utmed sjön. Vid östra Vombsjön ska det finnas en badplats, för många år sedan badade jag där en vacker oktoberdag som idag. Jag går tillbaka och fortsätter söderut omväxlande på stigen och stranden från där jag kom ner. Musslor gapar livlöst. Genom en talldunge, och sedan står jag vid en folktom badplats. Det finns en parkering, dit en smal väg kommer ner, och toaletter. Jag hinner inte bada idag, utan återvänder mot bilen. På parkeringen är ett anslag om en guidad tur till platsen för slaget vid Borst idag. Det missade jag, kanske en annan gång.

Karta