Hyby backar
vid Hyby erbjuder höga och mjuka kullar, med vidsträckta utsikter över slättlandskapet i sydvästra Skåne.

6/3 2011: Hoppsan! Infarten till parkeringen är blockerad! Får precis plats att ställa bilen på infarten som är kvar. Frågar en man som kommer gående "Folk körde in och använde parkeringen som soptipp. Markägaren tröttnade på det." Det kan man förstå. På vinkelgenomgången in till backarna varnas fortfarande för salmonella. Ett par trosor hänger på en stolpe. På en skylt står "Varning, aggressiv tjur". Vad kan ha hänt? Går markvägen över betesmarken fram till banvallen efter den nerlagda järnvägen Lund - Trelleborg. Följer banvallen. Går upp på ett krön väster om den. Långt bort i norr syns Lund och Dalby vid horisonten, i öster Romeleåsen. Går vidare på banvallen. Vid en rostig grind går jag in i skogen vid sidan om banvallen. Följer en bäck, isen smälter det porlar glatt. I en skogsdunge ett fruset kärr. Försöker gå upp på en höjd men hindras av tät buskage.

Återvänder till grinden, kryper genom den. Banvallen är här aningen övervuxen. En bit bort har man plogat upp gången. Viker av in på stig i skogen. Hamnar vid ett kärr, där en stam har lagt sig för den eviga vilan. Vid ett staket vänder jag och går tillbaka på banvallen. Knoppar väntar på våren. Går upp på backarna väster om banvallen. Går där på kullarna. Det finns flera hinder här, kanske för fälttävlan? Provar att hoppa över ett. Kommer precis över. Var bättre förr på sånt. Bakom kullarnas krön ser jag Hyby nya kyrkas torn. Rovfåglar seglar i skyn. Kungsörn? Sätter mig och äter lunch med blicken norrut mot Lund. Följer sedan en markväg mot Hyby. På åkern syns hjortar. Ute på åkrarna finns öar av skogsdungar. Går bort till en. Hyby nya kyrka sticker upp vid horisonten. Marken är frusen, vattensamlingarna har is. Inte mycket till vårtecken. Återvänder till bilen. Kör till Hyby gamla kyrka. Den är fin inuti, chansar på att den är öppen. Det är den inte.

9/2 2008: Jag har precis avlivat katten. Känner mig ledsen och kör till Hyby backar. Det varnas för salmonella. Följer banvallen, går upp på ett krön. Sätter mig bara och tittar ut över landskapet. Minns inte mycket av besöket.

Karta