Skånebilder - Hardeberga stenbrott - Fotoalbum
19 mars 2011
Dalby kyrka

Slöjdboden

Förbi Söderskog

Söderut

Sjöstorp

Billebjer

Damm

Grusväg

Hardeberga

Kyrkan

Fickan

Stenbrott

Stigen

Observationsplats

Stenbrott

Norrut

Spanar

Observationsbok

Stenbrott

Gammalt?

Vindkraftverk

Cykelstig

Allé

Växer

Joggar