Skånebilder - Fågelsångsdalen - Fotoalbum
21 oktober 2019
Cykelvägen

Svamp 1

Stigen ner

Mellan träd

Utmed bäcken

Bäcken

Svamp 2

Spång

Uppåt

Svamp 3

Utmed branten

Svamp 4

Svamp 5

Trappan ner

Nedanför trappan

Branten

Kaffe

Geologi

Ett löv

Svamp 6

Svamp 7

Vid bäcken

Parkeringen